108 Names Of Maa Durga

S NO. NAME
1 Om Drugayai Namaha
2 Om Shivayai Namaha
3 Om Maha Lakshmyai Namaha
4 Om Maha Gouryai Namaha
5 Om Chandikaye Namaha
6 Om Sarva Gynayai Namaha
7 Om Sarva Lokeshayai Namaha
8 Om Sarva Karma Phala Pradayai Namaha
9 Om Sarva Teerdha Mayai Namaha
10 Om Pun Yayai Namaha
11 Om Deva Yonaye Namaha
12 Om Ayoni Jaayai Namaha
13 Om Bhume Jaayai Namaha
14 Om Nirgu Nayai Namaha
15 Om Aadhara Shaktyai Namaha
16 Om Aanee Shvaryai Namaha
17 Om Nirgu Nayai Namaha
18 Om Niramham Karayai Namaha
19 Om Sarva Garva Vimar Dhinyai Namaha
20 Om Sarva Loka Priyayai Namaha
21 Om Vaanyai Namaha
22 Om Sarva Vidyadhi Devataayai Namaha
23 Om Parvatyai Namaha
24 Om Devamatre Namaha
25 Om Vanee Shayai Namaha
26 Om Vindya Vasinyai Namaha
27 Om Tejo Vatyai Namaha
28 Om Maha Matre Namaha
29 Om Koti Surya Sama Prabhayai Namaha
30 Om Deva Tayai Namaha
31 Om Vahni Rupayai Namaha
32 Om Sate Jase Namaha
33 Om Varna Rupinyai Namaha
34 Om Guna Shayayai Namaha
35 Om Guna Madhyayai Namaha
36 Om Guna Traya Vivarji Tayai Namaha
37 Om Karma Gynana Pradayai Namaha
38 Om Kantayai Namaha
39 Om Sarva Samhara Karinyai Namaha
40 Om Dharma Gynanayai Namaha
41 Om Dharma Nistayai Namaha
42 Om Sarva Karma Vivardhi Tayai Namaha
43 Om Kamakshmai Namaha
44 Om Kama Samhartyai Namaha
45 Om Kama Krodha Vivarji Tayai Namaha
46 Om Shan Karyai Namaha
47 Om Sham Bhavyai Namaha
48 Om Shan Tayai Namaha
49 Om Chandra Suryagni Lochanayai Namaha
50 Om Suja Yayai Namaha
51 Om Jaya Bhumi Shtayai Namaha
52 Om Jaahnavyai Namaha
53 Om Jana Puji Tayai Namaha
54 Om Shastrasyai Namaha
55 Om Shastra Mayyai Namaha
56 Om Nityayai Namaha
57 Om Shubhayai Namaha
58 Om Chandhrardha Mastakayai Namaha
59 Om Bharatyai Namaha
60 Om Bramaryai Namaha
61 Om Kalpayai Namaha
62 Om Karalyai Namaha
63 Om Krushana Pingalayai Namaha
64 Om Bramhai Namaha
65 Om Narayanyai Namaha
66 Om Roudryai Namaha
67 Om Chandra Mruta Pari Srutayai Namaha
68 Om Jyeshtayai Namaha
69 Om Indirayai Namaha
70 Om Maha Mayayai Namaha
71 Om Jagat Grushtya Dhika Rinyai Namaha
72 Om Bramhanda Koti Samsdha Nayai Namaha
73 Om Kaminyai Namaha
74 Om Kamalaa Layayai Namaha
75 Om Katya Yanyai Namaha
76 Om Kalaa Teetayai Namaha
77 Om Kala Samhara Karinyai Namaha
78 Om Yoga Nishtayai Namaha
79 Om Yogi Gamyayai Namaha
80 Om Yogi Dyeyayai Namaha
81 Om Tapa Svinyai Namaha
82 Om Gynana Pupayai Namaha
83 Om Niraka Rayai Namaha
84 Om Bhakta Bhishta Phala Pradayai Namaha
85 Om Bhutatme Kayai Namaha
86 Om Bhuta Matre Namaha
87 Om Bhute Shyai Namaha
88 Om Bhuta Darinyai Namaha
89 Om Svadhayai Namaha
90 Om Naree Madhya Gatayai Namaha
91 Om Shada Dharadi Vardhinyai Namaha
92 Om Mohitam Shubha Dayai Namaha
93 Om Shubhrayai Namaha
94 Om Sukshmayai Namaha
95 Om Matrayai Namaha
96 Om Nirala Sayai Namaha
97 Om Nimna Gayai Namaha
98 Om Neela Samka Shayai Namaha
99 Om Nitya Nandayai Namaha
100 Om Harayai Namaha
101 Om Paraayai Namaha
102 Om Sarva Gynana Pradayai Namaha
103 Om Anamtayai Namaha
104 Om Satyayai Namaha
105 Om Durlabha Rupinyai Namaha
106 Om Sarasvatyai Namaha
107 Om Sarva Gatayai Namaha
108 Om Sarva Bheeshta Prada Inyai Namaha

Maa Durga Chalisa Maa Durga Mantra Maa Durga Kavach